Planet Coaster 1.6.2.52934

Planet Coaster 1.6.2.52934

Frontier Developments – Shareware – Android iPhone Windows Mac
Hành tinh Coaster là một trò chơi video mô phỏng quản lý phát triển và phát hành bởi Frontier phát triển cho Microsoft Windows và xây dựng. Có ba chế độ khác nhau trong trò chơi này, cụ thể là Sandbox, thách thức, và sự nghiệp. Trong chế độ career, người chơi giả định vai trò của một người quản lý công viên chủ đề, và phải hoàn thành nhiệm vụ như xây dựng dở dang đế lót ly lăn hoặc thuê janitors. Trong chế độ Sandbox, người chơi có nhiệm vụ xây dựng công viên chủ đề riêng của họ trên một khu đất trống. Chế độ thách thức tương tự như chế độ sandbox, nhưng với thêm khó khăn, như là người chơi cần phải đưa tiền vào tài khoản.

Tổng quan

Planet Coaster là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Frontier Developments.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Planet Coaster là 1.6.2.52934, phát hành vào ngày 16/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/11/2016.

Planet Coaster đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac.

Planet Coaster Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Planet Coaster!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Planet Coaster cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản